Ks. Szczepan Łakomy 503 787 400 swmonika@archpoznan.pl

Msze św.: Pon – Pią 18:00 | Sobota 19:00 | Niedziela 9:00, 11.30, 19:00

Wesprzyj naszą budowę

Modlitwa w intencji budowy kościoła

Boże, Ty zgromadziłeś nas we wspólnocie Kościoła Świętego. Serca nasze są świątynią Twojego Ducha Świętego. Z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz wiekuistą świątynię. Wielbimy Cię i wsławiamy za Twoje dzieła. Ześlij na to miejsce, które sobie wybrałeś swoją łaskę. Przyjmij pragnienie naszej wspólnoty parafialnej, która chce wybudować dom chwały dla Ciebie, dom zbawienia, gdzie będzie rozbrzmiewać Twoja Ewangelia i dokonywać się będą święte obrzędy. Wspieraj i prowadź, dodawaj sił i mądrości. Wskaż ludzkie serca dobre i życzliwe, które modlitwą, pracą i ofiarą pomogą nam wznieść tę świętą budowlę. Wiemy, że tylko z Twoją pomocą i Tobie poddani możemy udźwignąć trud wznoszenia Tobie świątyni. Niech też święta Twoja Matka wstawia się u Ciebie za nami. Amen.

Św. Moniko, która jesteś patronka naszej Parafii i przyszłego kościoła opiekuj się nami, wspieraj nasze wysiłki przy budowie domu Bożego i wstawiaj się za nami przed tronem Boga w Trójcy Jedynego. Amen.

 

JAK MOŻESZ POMÓC W BUDOWIE NASZEJ ŚWIĄTYNI?!

 
1

1,5 % PODATKU

Pierwszy kwartał roku to tradycyjnie czas rozliczania podatku dochodowego. W tym roku również chcemy zachęcić do skorzystania z możliwości jakie dają przepisy podatkowe i zaprosić do przekazania 1,5% płaconego przez nas podatku.

Jak przekazać Twoje 1,5% podatku na wsparcie działalności Parafii?

Aby przeznaczyć Twoje 1,5% podatku z 2022 roku na rzecz inicjatyw Parafii Św. Moniki, należy w rocznym formularzu PIT (na końcu formularza) wpisać następujące dane: OPP: Wielkopolskie Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne (WTEK),  Numer KRS: 0000119620. Należy również dopisać jako cel szczegółowy: Św. Monika

Jednocześnie chcemy prosić, aby nie ograniczać się tylko do naszych własnych rozliczeń podatkowych – warto zachęcić do przekazania 1,5% płaconego podatku także nasze rodziny, znajomych lub sąsiadów z innych parafii i przekazać 1,5% na św. Monikę.

 
2

 Możesz wpłacić pieniądze na konto budowy naszej świątyni:

 

Bank Millennium

Nr konta 66 1160 2202 0000 0002 6950 0633

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Moniki w Poznaniu

ul. Biskupińska 29, 60 – 463 Poznań

Tytuł przelewu: „Darowizna na rzecz kultu religijnego


3

 Zakupić Cegiełki na budowę w zakrystii:

 


4

Możesz osobiście skontaktować się z ks. Proboszczem w tej sprawie:

 

Ks. Proboszcz
Szczepan Łakomy

  +48 503 787 400
  swmonika@archpoznan.pl


5

Możesz wykorzystać kopertę na złożenie ofiary pieniężnej na cel budowy.

 

Wrzucić ją do koszyka na Mszy św. w niedziele i podpisz kopertę, a Twoje imię i nazwisko zostanie zapisane w księdze Budowniczych i Fundatorów naszej budowy.


6

Możesz zebrać surowce wtórne: makulaturę, nakrętki, złom.

 

Często takie rzeczy po prostu wyrzucamy podczas porządków w domu czy biurze a wystarczy że zbierzesz w jeden worek i przyniesiesz do nas a my to oddamy do skupu.


7

Możesz złożyć darowiznę na cele kultu religijnego.

 

Darowiznę taką można odpisać od podatku dochodowego do 6 %. Może to być jednorazowa wpłata lub stałe wpłaty na konto, które później można odpisać od podatku w kolejnym roku rozliczeniowym.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT DAROWIZNY:

Szczegółowe informacje na temat darowizny:

Co roku czeka nas rozliczenie się z właściwym Urzędem Skarbowym. Często będąc w posiadaniu rocznych rozliczeń od swoich pracodawców zastanawiamy się, z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać, i jakie nam w danym roku podatkowym przysługują. Jedną z ulg, z jakiej co roku mogą korzystać podatnicy, to darowizna na cele kultu religijnego. Mówiąc prościej, za pomocą tej ulgi możemy zmniejszyć sumę dochodów, od której oblicza się podatek, który częściowo zostanie nam zwrócony przez Urząd Skarbowy. Przekazana darowizna na rzecz kultu religijnego, zmniejszy nasze obciążenie podatkowe, a my przyczynimy się do budowy naszego Kościoła. Wysokość przekazanej darowizny może być różna, jednak od dochodu możemy odliczyć kwotę nie wyższą niż 6 % kwoty wynikającej z dochodu podatnika. Warunkiem skorzystania z takiej ulgi jest posiadanie potwierdzenia wpłaty na konto bankowe parafii oraz wypełnienia załącznika PIT-0, gdyż podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym.

Pytania o darowiznę na cele kultu religijnego!

Każdy z nas, kto chce pomóc przy budowie naszej świątyni, może, zgodnie z przepisami podatkowymi,  przekazać darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej do 6% swojego dochodu.

Kto może skorzystać z ulgi na cele kultu religijnego?
Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy osiągają przychody z tytułu umów zlecenia, o dzieło, a także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć?
Aby odliczyć omawianą darowiznę należy w  załączniku PIT-0 wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego.

Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy?
Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Czy istnieje górny limit takiego odliczenia?
Ustawa przewiduje górny limit odliczenia i  nie może on przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.

Podstawa prawna:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26

 Poniżej przedstawiamy przykład jak rozliczyć darowiznę, w rocznym zeznaniu podatkowym:

KROK PIERWSZY – wpłata na rachunek bankowy kościoła

KROK DRUGI – w tytule przelewu wpisujemy: Darowizna na rzecz kultu religijnego

KROK TRZECI –  wypełniamy zeznanie podatkowe wraz z załącznikiem PIT-0  i w części B, w poz. 13, wpisujemy przekazaną kwotę darowizny.

PRZYKŁAD:

Pani Joanna Nowak w 2016 roku, zatrudniona jest na najniższej krajowej, roczny PIT -11, będzie wyglądał następująco:

Przychód    22.200,00zł   Koszty uzyskania    1.335,00zł    Dochód    20.865,00zł

Pani Joanna wpłaciła w 2016 roku na rzecz kościoła darowiznę w wysokości 500,00zł

Po pierwsze sprawdzamy czy wpłacona kwota mieści się w limicie.

dochód X 6%  = maksymalna kwota którą możemy odliczyć                          20.865,00zł X 6% =  1.251,90   –  Pani Joanna dokonała wpłaty w wysokości 500,00zł w związku z tym ma prawo  w całości odliczyć kwotę jaką wpłaciła i wykazać ją w załączniku PIT-0 )

Po drugie do zeznania PIT-37 koniecznie wypełniamy załącznik PIT-0

Po trzecie musimy poinformować US, w jaki sposób chcemy otrzymać zwrot podatku, przelewem czy przekazem pocztowym.

 

Nie musimy szukać okazji do czynienia dobra gdzieś daleko.

Dobro czeka „tu i teraz” na Strzeszynie w postaci

domu parafialnego z kaplicą.

Wystarczy odrobina „serca”, aby czynić dobro i cieszyć się nim.

 

Dziękuję za każde dobro i wsparcie na rzecz budowy

i zapewniamy o modlitwie

 

ks. Proboszcz i Wspólnota parafialna parafii pw. św. Moniki