Ks. Szczepan Łakomy 503 787 400 swmonika@archpoznan.pl

Msze św.: Pon – Pią 18:00 | Sobota 19:00 | Niedziela 9:00, 11.30, 19:00

Litania do św. Józefa

Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do opieki nad Jezusem i Maryją Opatrzność wybrała mężczyznę o niezwykłej cnocie.

Dlatego Kościół stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych i daje mu wyróżnione miejsce w hagiografii.

O św. Józefie pierwszy pisał Orygenes, chwaląc go jako „męża sprawiedliwego”.

 

Litania do św. Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo, módl się za nami. 
Święty Józefie, módl się za nami. 
Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. 
Światło Patriarchów, módl się za nami. 
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami. 
Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami. 
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. 
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. 
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. 
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami. 
Józefie najczystszy, módl się za nami. 
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami. 
Józefie najmężniejszy, módl się za nami. 
Józefie najposłuszniejszy,módl się za nami. 
Józefie najwierniejszy, módl się za nami. 
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. 
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. 
Wzorze pracujących, módl się za nami. 
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. 
Opiekunie dziewic, módl się za nami. 
Podporo rodzin, módl się za nami. 
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. 
Nadziejo chorych, módl się za nami. 
Patronie umierających, módl się za nami. 
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami. 
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem domu swego. 
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: 

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.