Ks. Szczepan Łakomy 503 787 400 swmonika@archpoznan.pl

Msze św.: Pon – Pią 18:00 | Sobota 19:00 | Niedziela 9:00, 11.30, 19:00

Świątynia to miejsce święte na wyłączną cześć Boga, Matki Najświętszej i Świętych. W Świątyni Bóg mieszka i to On wybrał sobie to miejsce i czas jej powstawania. Bóg wybrał także nas, tu na Strzeszynie, abyśmy zbudowali Jemu Dom Boży a On nam pobłogosławi.

W Świątyni będziemy spotykać się z Bogiem, będziemy umacniać swoją wiarę we Wspólnocie, będziemy przyjmować sakramenty i słuchać Słowa Bożego, będziemy umacniali więzi między ludzkie i uczyli się prawdziwej miłości a Bóg obdarzy nas swoimi łaskami i szczególnym błogosławieństwem.

Budowa Świątyni to dla wielki zaszczyt dla nas, radość i siła a przede wszystkim oddawanie czci Bogu – to jedna z form kultu i realizacji wyznawanej wiary.

 

Budujemy Świątynię na chwałę Boga Wszechmogącego i dla św. Moniki.

 

Z wielka wiarą i radością zapraszam wszystkich do współpracy przy budowie Domu Bożego. Każdy kto ma otwarte serce i ręce gotowe do pracy, przy pomocy łaski Bożej może dokonać czegoś wielkiego a Wspólnie możemy więcej.

Każdy z nas niech włączy się w budowę naszej Świątyni jak tylko może, potrafi i pragnie by Bóg był uwielbiony a my byśmy przy Nim wzrastali w świętości.

 

Z modlitwą i błogosławieństwem  

Ks. Szczepan Łakomy

 

„I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:

«Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi,

i będą oni Jego ludem, a On będzie „BOGIEM Z NIMI”.

Z Apokalipsy św. Jana 21,3

 


Etap I

Z wielką radością dnia 25.10.2019 r. rozpoczęliśmy prace przy budowie naszej świątyni. W roku bieżącym pragniemy, aby powstały ławy fundamentowe i stopy betonowe pod konstrukcje naszej nowej Świątyni.


Etap II

Na kolejny rok 2020/2021 chcielibyśmy, aby powstała konstrukcja Świątyni, przykryta dachem (deskowanie i papa), w stanie surowym zamkniętym.

Etap III

I kolejne lata, jak środki finansowe pozwolą, prace wykończeniowe, instalacyjne, pokrycie dachowe całego obiektu Świątyni i domu parafialnego, budowa dzwonnicy i zakończenie budowy.

 

Dodał: Jacek Konieczny